ALEŠ BÁRTA

Životopis

CV

ALEŠ BÁRTA je jedním z nejúspěšnějších českých varhaníků.
Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při studiu se stal úspěšným účastníkem domácích a později mezinárodních soutěží.

Je vítězem Mezinárodní varhanní interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci 1982, laureátem Mezinárodní varhanní soutěže Franze Liszta v Budapešti 1983 a absolutním vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara 1984.

Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost. Jako sólista vystupuje s předními symfonickými / Česká filharmonie, Český národní symfonický orchestr, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu / i komorními orchestry / Sukův komorní orchestr, Virtuosi di Praga, Pražský komorní orchestr/. Spolupracuje s předními sólisty / Gabriela Beňačková, Miroslav Kejmar, Radek Baborák, Sergej Kopčák, Ivan Kusnjer, Joseph Alessi, / a dirigenty /Eliahu Inbal, Ken-ichiro Kobayashi, Zdeněk Mácal, Miroslav Válek, Ondrej Lenárd/.

Koncertoval v Rakousku, Maďarsku, SRN, Francii, Španělsku, Švýcarsku, Finsku, Itálii, Belgii, Rusku, Turecku, USA, Japonsku a Číně. Vystoupil na mezinárodních festivalech v Tokyu, Londýně, Curychu, Berlíně, Lipsku, Avignonu, Madridu, Hong Kongu, Istanbulu, Budapešti a Bratislavě. Během svého turné v Japonsku v roce 1998 otevíral svými dvěma recitály novou koncertní síň v Yokohamě.

Je pravidelným hostem festivalů Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj a Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, od roku 1995 je „Sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu“. Uvádí premiéry soudobé varhanní hudby /Jiří Teml, Otomar Kvěch, Juraj Filas, Otmar Mácha, Ilja Hurník/.

Aleš Bárta nahrává m.j. pro gramofonové firmy Arco Diva, Supraphon a japonské společnosti Pony Canyon a Octavia Records. Natočil 30 sólových kompaktních disků, za které získal četná ocenění /Zlatá deska Supraphonu, Cena Harmonie, Cena Českého hudebního fondu/. Jeho první CD pro firmu Pony Canyon - J. S. Bach: Organ Works - získal v Japonsku v konkurenci předních světových sólistů a orchestrů titul "nahrávka roku" /1995/.

Před několika lety realizoval unikátní projekt třech CD pro japonskou firmu Octavia Records, a sice nahrávku 7.,8., a 9. Symfonie A. Dvořáka.

V roce 2013 vystoupil na třech koncertech v brazilském Sao Paulu a na zahajovacích koncertech sezony České filharmonie v Praze /L.Janáček: Glagolská mše/.

V roce 2014 byl hostem festivalu Smetanova Litomyšl /Ruská hudba/ a koncertoval v Japonsku.

V roce 2015 natočil s Českou filharmonií Symfonii pro varhany a orchestr A.Downese, koncertoval v Rakousku s trumpetistou Guy Touvronem /koncert na počest Maurice Andre/ a vystoupil v Bruselu /koncert pro české zastoupení v Bruselu a EU/.

V nedávné době vystupoval jako sólista Symfonického orchestru Kyoto /Kyoto, Osaka/, Petrohradské filharmonie /Petrohrad/, České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu /Praha/ a Slovenské filharmonie /Bratislava/. Představil se také na samostatném recitálu v Paříži.

V únoru 2019 vystoupil na samostatných recitálech v Japonsku /Kyoto, Yokohama/, v březnu s Radkem Baborákem v Berlíně a v dubnu opět v Japonsku (sólista Nagoya Philharmonic Orchestra).

V r. 2022 - 2023 pravidelně koncertoval se sopranistkou Olgou Jelínkovou a houslistou Jakubem Janským, ve spolupráci se společností Prague Artists, na koncertech v kostele sv. Jiljí.


Aleš Bárta *1960 is one of the most successful Czech organists.
He began his studies at the Brno Conservatory and continued at Prague’s Academy of Performing Arts.

He is a winner of the Anton Bruckner International Organ Competition in Linz (1982), a laureate of the Franz Liszt International Organ Competition in Budapest (1983) and the outright winner of the Prague Spring International Organ Competition (1984).

As a soloist, Bárta performs with leading symphony and chamber orchestras (Czech Philharmonic, Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra, Virtuosi di Praga, Suk Chamber Orchestra, Prague Chamber Orchestra) and cooperates with outstanding soloists (Gabriela Beňačková, Miroslav Kejmar, Radek Baborák, Sergej Kopčák, Ivan Kusnjer, Joseph Alessi) and conductors (Eliahu Inbal, Ken-Ichiro Kobayashi, Zdeněk Mácal, Vladimír Válek, Ondrej Lenárd).

As well as performing domestically, he has played concerts in Austria, Hungary, Germany, France, Spain, Switzerland, Finland, Italy, Belgium, Russia, Turkey, the US, Japan and China. He has been a guest at international festivals in Tokyo, London, Zurich, Berlin, Leipzig, Avignon, Madrid, Hong Kong, Istanbul, Budapest and Bratislava. During a tour of Japan in 1998 he played at the opening of the new concert hall in Yokohama. He works regularly with Czech Radio and has been a “PRSO soloist” since 1995. He performs premieres of contemporary organ music.

Bárta records for the Czech music labels Arco Diva and Supraphon and the Japanese companies Pony Canyon and Octavia Records.

He has recorded 30 solo CDs, for which he has won numerous prizes (Supraphon Gold Disc, Harmonie Prize, Czech Musical Fund Prize). His first release for Pony Canyon (J. S. Bach: Organ Works) picked up the “Recording of the Year” title (1995) despite competition from leading world soloists.

He completed a unique project for Octavia Records, a recording of Dvořák’s symphonies No. 7, 8 and 9.

In 2013 he appeared at three concerts in Brazil’s São Paulo and at the opening concert of the Czech Philharmonic’s season in Prague (Janáček’s Glagolithic Mass).

In 2014 he was a guest at the Smetana’s Litomyšl festival (Russian music) as well as performing in Japan.

In 2015 he recorded Andrew Downes’ Symphony for Organ and Orchestra with the Czech Philharmonic, played in Austria with trumpeter Guy Touvron (at a Maurice André tribute concert) and appeared in Brussels (concert at the Czech Representation to the EU). In 2016 played with Kyoto Symphony Orchestra /Kyoto, Osaka/, Czech Radio Symphony Orchestra /Prague/ and appeared in France /Paris/.

Ales Bárta recently performed as a soloist with Philharmonic St.Petersburg and Czech Philharmonic.


Aktualizováno: 26/04/2021   |   copyright: jakub

Aktualizováno: 26/04/2021
copyright: jakub